Електростатика

Електричний заряд
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Закон Кулона
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Постійна Кулона
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Відносна діелектрична проникність
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле точкового заряду у вакуумі
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле точкового заряду в довкіллі
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле поза зарядженою сферою
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле поза зарядженою сферою
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле нескінченної зарядженої площини
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле нескінченної зарядженої площини
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Робота в електричному полі
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія системи двох точкових зарядів
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Робота в електричному полі - різниця потенційних енергій
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціал електростатичного поля
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Напруга - різниця потенціалів
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Робота перенесення заряду
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціал електростатичного поля навколо точкового заряду
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Напруженість електростатичного поля
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Результуюче електричне поле
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричний момент
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність кулі
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність двох провідників
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність плоского конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність сферичного конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Густина енергії електричного поля
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Густина енергії електричного поля
Вичислити   Відомо, що:
      =