Електростатика

Електричний заряд
q = ne
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Закон Кулона
F = k* q1 * q2 / r^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Постійна Кулона
k = 1 /(4π*ε_0)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Відносна діелектрична проникність
ε = F_vak / F_apl
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле
E = F / q
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле точкового заряду у вакуумі
E = k * q_0 / r^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле точкового заряду в довкіллі
E_apl = k * q_0 / (ε * r^2)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле поза зарядженою сферою
E = k σ 4 π R^2 / r^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле поза зарядженою сферою
E = kq/r^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле нескінченної зарядженої площини
E = k 2 π σ
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле нескінченної зарядженої площини
E = σ / (2 ε_0)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричне поле конденсатора
E = 4 k π σ
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Робота в електричному полі
A = F * Δ_d
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія системи двох точкових зарядів
W = k *q0 * q / (εr)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Робота в електричному полі - різниця потенційних енергій
A = W1 - W2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціал електростатичного поля
φ = W / q
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Напруга - різниця потенціалів
U = φ1 - φ2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Робота перенесення заряду
A = q U
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціал електростатичного поля навколо точкового заряду
φ = k*q0 / (εr)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Напруженість електростатичного поля
E = U / Δ_d
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Результуюче електричне поле
E = E0 - E1
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електричний момент
p = q l
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність
C = q / φ
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність кулі
C = ε R /k
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність двох провідників
C = q / U
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність плоского конденсатора
C = ε * ε0 * S / d
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрична ємність сферичного конденсатора
C = 4 * π * ε * ε0 * R1 * R2 / (R2-R1)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
W = q * E1 * d
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
W = q E d / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
W = qU / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
W = C*U^2 / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
W = q^2 / (2C)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
W = ε * ε0 * E^2 * V / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора
W = ε * ε0 * E^2 *S *d / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Густина енергії електричного поля
ω_p = W / V
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Густина енергії електричного поля
ω_p = ε0 * ε * E^2 / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =