Молекулярна кінетика

Кількість речовини(міль)
ν = N / N_A
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Молярна маса
M = m / ν
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Маса молекули
m0 = m / N
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Молярна маса
M = m0 * N_A
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Число молекул
N = m * N_A / M
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії
p = 1/3 n m0  v^2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Внутрішня енергія молекул
E = m v^2 / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Тиск ідеального газу
p = 2/3 nE
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Концентрація молекул
n = N / V
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Газ: тиск, об'єм, середня кінетична енергія
pV / N = 2E / 3
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Газ: тиск, об'єм, температура
pV / N = kT
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Середня кінетична енергія
E = 3 kT/2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Газ: тиск, концентрація, температура
p = n k T
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Газ: кількість речовини, гучність
ν = V / V_M
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Рівняння середньоквадратичної швидкості молекули
v = saknis(3kT / m0)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Рівняння стану ідеального газу(рівняння Менделєєва - Клапейрона)
pV = mR*T / M
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Рівняння стану ідеального газу(рівняння Менделєєва - Клапейрона)
pV / T = νR
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Закон бойля-мариотта(ізотермічний процес)
p1 V1 = p2 V2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Закон гей-люссака(ізобарний процес)
V1 / T1 = V2 / T2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Теплове розширення газу
V = V0 α T
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Закон Шарля(Ізохоричний процес)
p1 / T1 = p2 / T2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Температурна залежність тиску газу
p = p0 γ T
Вичислити   Відомо, що:
      =