Термодинаміка

Внутрішня енергія одноатомного газу
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Внутрішня енергія одноатомного газу
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Питома теплота газу
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Робота розширення газу
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Робота ізотермічного розширення газу
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Перший закон термодинаміки
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Максимальна ефективність(коефіцієнт корисної дії) теплового двигуна
Вичислити   Відомо, що:
      =