Питома теплота газу

c = 3R / 2M
Вичислити   Відомо, що:
      =