Закони збереження механічної енергії

Імпульс
p = mv
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Механічна робота
A = Fs
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Механічна робота і кут
A = Fs cos(a)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потужність
N = A/t
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потужність
N = F v
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Коефіцієнт корисної дії
η = A_n/A
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Коефіцієнт корисної дії
η = P_n/P
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Механічна енергія
E = E_k + E_p
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Кінетична енергія
E_k = mv^2/2
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Кінетична енергія і імпульс
E_k = p^2/(2m)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія
E_p = mgh
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Потенціальна енергія стислої(розтягнутою) пружини
E_p = kx^2/2
Вичислити   Відомо, що:
      =