Механічна енергія

$$E = E_{k}+E_{p}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =