Змінний струм

Електрорушійна сила змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Електрорушійна сила змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Максимальна сила змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Діюче(ефективне) значення сили змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Середня потужність змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Діюче(ефективне) значення напруги змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Напруга змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Максимальна сила змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Ємнісний опір
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Сила і ємнісний опір змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Сила і індуктивний опір змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Індуктивний опір
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Закон Ома для кола змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Закон Ома для кола змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Зрушення фаз між струмом і напругою змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Резонанс в колі змінного струму
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Перша формула трансформатора : напруга
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Друга формула трансформатора : сила струму
Вичислити   Відомо, що:
      =