Електрорушійна сила змінного струму

$$\varepsilon = B\cdot S\cdot \omega$$
Вичислити   Відомо, що:
      =