Теплові явища

Абсолютна температура
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Температура фаренгейта
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Кількість тепла(теплоти)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Горіння палива
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Теплота плавлення
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Випаровування і кількість тепла
Вичислити   Відомо, що:
      =