Теплові явища

Абсолютна температура
T = t + 273
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Температура фаренгейта
F = 32 + 1.8 C
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Кількість тепла(теплоти)
Q = cm(T_2 - T_1)
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Горіння палива
Q = qm
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Теплота плавлення
Q = λ m
Вичислити   Відомо, що:
      =   

Випаровування і кількість тепла
Q = L m
Вичислити   Відомо, що:
      =