Кількість тепла(теплоти)

$$Q = c\cdot m\cdot (T_{2}-T_{1})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =