Теплота плавлення

$$Q = \lambda\cdot m$$
Вичислити   Відомо, що:
      =