Випаровування і кількість тепла

$$Q = L\cdot m$$
Вичислити   Відомо, що:
      =