Перша формула трансформатора : напруга

$$\frac{U1}{U2} = \frac{N1}{N2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =