Діюче(ефективне) значення напруги змінного струму

$$U_{ef} = \frac{U_{m}}{\sqrt {2}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =