Друга формула трансформатора : сила струму

$$\frac{I1}{I2} = \frac{N2}{N1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =