Діюче(ефективне) значення сили змінного струму

$$I_{ef} = \frac{I_{m}}{\sqrt {2}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =