Максимальна сила змінного струму

$$I_{m} = U_{m}\cdot C\cdot \omega$$
Вичислити   Відомо, що:
      =