Електрорушійна сила змінного струму

$$e = \varepsilon_{msin}\cdot (\omega\cdot t)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =