Потенціальна енергія

E_p = mgh
Вичислити   Відомо, що:
      =