Потенціальна енергія

$$E_{p} = m\cdot g\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =