Механічна робота

$$A = F\cdot s$$
Вичислити   Відомо, що:
      =