Кінетична енергія

E_k = mv^2/2
Вичислити   Відомо, що:
      =