Кінетична енергія

$$E_{k} = \frac{m\cdot v^{2}}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =