Потужність

$$N = F\cdot v$$
Вичислити   Відомо, що:
      =