Коефіцієнт корисної дії

$$\eta = \frac{A_{n}}{A}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =