Кінетична енергія і імпульс

$$E_{k} = \frac{p^{2}}{2\cdot m}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =