Коефіцієнт корисної дії

$$\eta = \frac{P_{n}}{P}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =