Максимальна ефективність(коефіцієнт корисної дії) теплового двигуна

η_max = (T_1 - T_2) / T_1
Вичислити   Відомо, що:
      =