Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна

η = A_n / Q_1
Вичислити   Відомо, що:
      =