Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна

η = (Q_1 - Q_2) / Q_1
Вичислити   Відомо, що:
      =