Перший закон термодинаміки

Δ_U = A + Q
Вичислити   Відомо, що:
      =