Молярна маса

$$M = \frac{m}{\nu}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =