Газ: кількість речовини, гучність

$$\nu = \frac{V}{V_{M}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =