Кількість речовини(міль)

$$\nu = \frac{N}{N_{A}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =