Газ: тиск, об'єм, середня кінетична енергія

$$\frac{p\cdot V}{N} = \frac{2\cdot E}{3}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =