Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії

$$p = \frac{1}{3}\cdot n\cdot m_0\cdot v^{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =