Середня кінетична енергія

$$E = \frac{3\cdot k\cdot T}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =