Тиск ідеального газу

$$p = \frac{2}{3}\cdot n\cdot E$$
Вичислити   Відомо, що:
      =