Рівняння стану ідеального газу(рівняння Менделєєва - Клапейрона)

$$\frac{p\cdot V}{T} = \nu\cdot R$$
Вичислити   Відомо, що:
      =