Температурна залежність тиску газу

$$p = p_0\cdot \gamma\cdot T$$
Вичислити   Відомо, що:
      =