Рівняння стану ідеального газу(рівняння Менделєєва - Клапейрона)

$$p\cdot V = \frac{m\cdot R\cdot T}{M}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =