Газ: тиск, концентрація, температура

$$p = n\cdot k\cdot T$$
Вичислити   Відомо, що:
      =