Електрична ємність

$$C = \frac{q}{\phi}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =