Електрична ємність сферичного конденсатора

$$C = \frac{4\cdot \pi\cdot \varepsilon\cdot \varepsilon0\cdot R1\cdot R2}{R2-R1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =