Робота перенесення заряду

$$A = q\cdot U$$
Вичислити   Відомо, що:
      =