Напруженість електростатичного поля

$$E = \frac{U}{\Delta_{d}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =