Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора

$$W = \frac{C\cdot U^{2}}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =