Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора

$$W = \frac{q\cdot E\cdot d}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =