Електричне поле нескінченної зарядженої площини

$$E = k2\cdot \pi\cdot \sigma$$
Вичислити   Відомо, що:
      =