Потенціальна енергія системи двох точкових зарядів

$$W = \frac{k\cdot q0\cdot q}{\varepsilon\cdot r}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =