Потенціальна енергія зарядженого плоского конденсатора

$$W = q\cdot E1\cdot d$$
Вичислити   Відомо, що:
      =