Потенціал електростатичного поля

$$\phi = \frac{W}{q}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =